0831-2405504, 2485983

Home » Governing Council

Governing Council

  • Shri V M Deshpande (Chairman)
  • Shri A K Tagare (Member & Secretary KLS )
  • Shri S P Joshi Member GC on GCC
  • Shri P S Mutalik(Desai) Member GC on GCC
  • Shri P S Kulkarni Member GC on GCC
  • Smt. Ujawala A Mandagi Member GC on GCC
  • Shri Vivek G Kulkarni Member GC on GCC
  • Shri S V Ganachari Member GC on GCC
  • Shri V S Lokur Member GC on GCC
  • Dr H H Veerapur Principal & Ex-officio Secretary