0831-2405504, 2485983

Home » Administrative Staff

Administrative Staff


Shri. S. V. Joshi

B.Com


Shri. Chandrahas Janagouda

B.Com, M.B.A.


Shri. Basavaraj Shirisalamarad

B.Com


Shri. Baburao. M. Shelke

M.Sc


Mrs. Jayashree Kulkarni

B.A


Shri. Vidya Gumaste

B.Com.


Mr. Naggapa Patil

B.Com


Mrs. Sheetal Halgekar- Desai

Diploma in E&C, B.Com


Mrs. Sanjeevkumar. S. Patil

M.A


Mr.Jeevan C. Tilganji

B.Com


Shri. Mahesh Pattansheti

B.Com